• cut

  Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

 • blocks

  Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

 • bars

  Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

 • bars

  Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

U okviru programa suradnje Razvojne banke vijeća Europe i Republike Hrvatske, te Europske investicijske banke i Republike Hrvatske provodi se projekt pod nazivom „Financiranje vodno-komunalne infrastrukture“.

O projektu

Projekt se bavi prioritetnim ulaganjima usmjerenima na razvoj i proširenje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kao i oborinske odvodnje širom Republike Hrvatske. Projekt uključuje više integriranih ili manjih investicijskih shema u korist odabranih općina ili lokalnih zajednica gdje postojeći objekti još uvijek nisu odgovarajući ili nisu dovoljno izgrađeni. Glavna svrha projekta je dakle dovesti postojeće sustave vodoopskrbe i odvodnje na definiranim područjima u dobro radno stanje, te riješiti prijetnje za zdravlje ljudi i okoliš.

Ukupan iznos za financiranje projekta Financiranje vodno-komunalne infrastrukture je 166,7 milijuna €.

Iznos zajma je 75,0 milijuna € od Europske investicijske banke, te 75,0 milijuna € od Razvojne banke vijeća Europe, a krajnji korisnici odnosno Javni isporučitelji vodnih usluga i/ili Jedinice lokalne samouprave osiguravaju 10% (deset posto) iznosa vrijednosti investicije što iznosi 16,7 milijuna €.

Okvirni ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za projekta „Financiranje vodno-komunalne infrastrukture“ potpisan je u Zagrebu 27. lipnja 2012. god. i u Parizu 29. lipnja 2012. god.

Hrvatski Sabor donio je na sjednici 18. srpnja 2012. godine Odluku o proglašenju Zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za projekt „Financiranje vodno-komunalne infrastrukture“.

Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicije banke za projekt „Financiranje vodno-komunalne infrastrukture“ potpisan je u Luksemburgu 18. listopada 2011. god. i u Zagrebu 18. listopada 2011. god.

Hrvatski Sabor donio je na sjednici 4. studenog 2011. godine Odluku o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicije banke za projekt „Financiranje vodno-komunalne infrastrukture“.

Ugovor o projektu potpisan je 21. svibnja 2013. godine u Zagrebu.

Sredstva zajmova povlačit će se u raspoloživom razdoblju dodjele sredstava što je za sredstva EIB-a 15.10.2015.g., a za sredstva CEB –a 30.06.16.g., u najmanje četiri tranše.