Plan nabave

Plan nabave obuhvaća nabavu radova, roba i usluga koje je predviđeno financirati iz kredita banaka CEBa i EIBa u iznosu od 90% investicije (10% je udio vlastitih sredstava krajnjeg korisnika).

Svi projekti koji se financiraju moraju biti usklađeni s primjenjivim zakonodavstvom, svim relevantnim Direktivama EU-a, Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva, propisima, sektorskim politikama i prioritetima, odnosno Okvirom za usklađenost strategija za 2007.-2013., Regionalnim operativnim programima, Operativnim programom za zaštitu okoliša, nacionalnim Strategijama za upravljanje otpadom i vodama.